Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Löpande arbete

I början av varje år tar projektgruppen fram ett förslag till verksamhetsplan. Styrgruppen fattar beslut om antagande av verksamhetsplan och budget. Uppföljning och slutrapportering av verksamhetsplan sker sedan i slutet av varje år. En värdkommun utses varje år. Värdkommunen leder och samordnar arbetet.

En gemensam studieresa/exkursion genomförs årligen där politiker, tjänstemän och representanter från referensgruppen deltar. Studieresan ger tillfälle att visa goda exempel och till erfarenhatsutbyte och diskussion.

Exempel på projekt

Flera olika projekt har genomförts inom samverkan. Exempel på projekt är:

 • Besökskartor
 • Guidningar
 • Exkursioner
 • Mindfulness i naturen
 • Fotobok
 • Vandringsleder
 • Skyltning
 • Information på webben
 • Ekologiska spridningssamband
 • Kilanalys
 • Kartappen Gröna kilar