Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Syfte

För att utveckla naturens innehåll och tillgänglighet har flera kommuner ett löpande samarbete i de gröna kilarna. Sedan 2006 bedrivs en samverkan i Rösjökilen mellan Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna. 2008 startade ett liknande samarbete mellan kommunerna kring Angarnkilen och Bogesundskilen. De kilarna berör Vaxholm, Österåker, Täby och Vallentuna. Från 2016 bedrivs samverkan gemensamt i alla tre kilarna. I samverkan ingår också i ideella organisationer, länsstyrelsen, Region Stockholm, andra myndigheter samt universitet och högskolor. 

Samarbetet ska utveckla kilarnas värden ur flera aspekter; naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Även naturens hälsofrämjande effekter betonas, hur vistelse i naturen kan bidra till en förbättrad folkhälsa. Information och tillgänglighet är viktiga frågor som kommunerna arbetar med i gemensamma satsningar och projekt. 

De gröna kilarna har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner, rekreationsvärden samt historiska och pedagogiska värden. De ger också förutsättningar till de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Kilarna har stora värden för såväl naturvård som friluftsliv. De är flitigt använda året om av föreningsliv och allmänhet. Kilarnas storlek, utsträckning och tillgänglighet gör det möjligt för invånare i de olika kommunerna att utnyttja kilarna natur som gemensam resurs för friluftsliv och naturupplevelser.