Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Aktiviteter

De gröna kilarna erbjuder stora möjligheter till ett varierat friluftsliv och olika naturupplevelser. Här kan du ta en promenad eller längre vandring på någon av vandringslederna, hitta ett motionsspår, besöka våtmarker för fågelskådning, skogar för bärplockning, grillplatser, vindskydd eller besöka tillgängliga besöksplatser i naturen.

I listan finns ett urval av aktiviteter med förslag på områden som är lämpliga att besöka. Om du vill hitta fler områden för dina aktiviteter så använd appen "Naturkartan" eller sök vidare på kommunernas webbplatser.

Aktiviteter