Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Besöksmål

De gröna kilarna erbjuder stora möjligheter till olika naturupplevelser och ett varierat friluftsliv. Här kan du hitta skogsstigar med vildmarkskänsla, ett levande odlingslandskap med betande djur, sjöar av olika karaktärer, myllrande våtmarker, historiska kulturmiljöer och fornlämningsområden.

I listan finns ett urval av områden som du kan besöka. Om du vill hitta fler områden så använd appen "Naturkartan" eller sök vidare på kommunernas webbplatser. Du hittar länkar till dessa under respektive besöksmål.

Besöksmål