Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Rösjökilen

Rösjökilen sträcker sig i nord- sydlig riktning genom Storstockholm med början vid Stora Värtan i söder. I norr avslutas kilområdet vid Märsta och Lindholmens tätorter. Kilen sträcker sig genom mer tätbebyggda delar i söder och mynnar sedan ut i ett vidsträckt och levande odlingslandskap i norr.

Vid ett besök i Rösjökilen slås man av en stark kulturhistorisk prägel som dominerar de mellersta och norra delarna av kilen. Ungefär två tredjedelar av kilens yta utgörs av kulturhistoriska miljöer av riksintresse.

Här finns en uppsjö av mindre byar, gårdar och herrgårdar. Skånela-Harg, Skålhamra, Hagby och Harby är kulturlandskap som ger en karaktär åt kilen. Bygden är mycket fornlämningsrik. Intill de många gårdarna ligger gravfält från järnåldern och längs vägarna och hagarna finns runstenar och åtskilliga spår av stensträngar.

I de kulturhistoriska landskapen ges en skymt av ”Gammelsverige” där tiden ser ut att ha stått stilla i hundratals år. Här slingrar vägarna förbi blomsterrika ängs- och hagmarker, röda stugor, hästar och betande kor.

Medan de mellersta och norra delarna nästan helt utgörs av kulturhistoriska landskap präglas de södra och mer centrala delarna av Rösjökilen av större skogsområden. Här finner man skogar som Rinkebyskogen, Rösjöskogen och Törnskogen. Skogarnas centrala lägen gör att de används flitigt som närströvområden, vilket avspeglas i den uppsjö av stigar och spår som genomkorsar områdena.

Roslagsleden har sin början vid Rinkebyskogen och passerar genom Rösjöskogen, förbi Fjäturen i Täby och vidare förbi Vallentunasjöns södra strand för att sedan fortsätta utanför Rösjökilen.

Skålhamravägen, som är en forntida väg, löper mellan Täby och Vallentuna. Om man tar en cykeltur längs med denna får man uppleva stora delar av Rösjökilens gamla kulturbygd. Här kan man ta del av en växt och djurvärld från tiden innan det moderna jordbrukets genombrott.

Flera sjöar finns i Rösjökilen. Här finns möjligheter till bad, fiske, skridskoåkning och fågelskådning. Fysingen är en sjö som ligger både i Upplands Väsby och Sigtuna. Här finns fågeltorn och fina fågelmarker.

Rapporter gällande kilarna

En mer detaljerad beskrivning av Rösjökilen utfördes 2004 av Region Stockholm tillsammans med berörda kommuner.

Läs mer:

Läs Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar - Rösjökilen

Dokument

Under "Dokument"  i menynavigationen kan du läsa samt ladda ned informationsskyltar gällande samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen.

Läs mer:

Läs mer under Dokument
Infoskylt - Rösjökilen