Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Angarnkilen

Angarnskilen är rik på kulturhistoriska miljöer. Här finns ett stort antal runristningar, den forntida vattenleden Långhundraleden och ett kulturlandskap med delvis ålderdomlig struktur.

I kilen finns också stora strövvänliga skogsområden. Tärnanområdet i Angarnkilens norra del är ett vildmarksområde med stora skogar och många små sjöar.

Stora öppna kulturlandskap finns främst runt de gamla gårdarna som Stora Säby, Prästgården och Lingsberg. Flera gravrösen vittnar om att trakten var en rik bygd redan under bronsåldern. I Roslags-Kulla finns enträkyrka från 1706.

Omtyckta strövområden och motionsområden med leder och spår finns bland annat vid Össeby IP i Karby, Skavlöten i Täby och Domarudden i Österåker. Rönninge by Skavlöten är ett kommunalt reservat och ligger i Täbys östra delar utmed Rönningesjöns strand. Det är Täby kommuns viktigaste friluftsområde med ett stort motionscentrum och många olika leder och spår. Norra delen av området upptas av delvis barrdominerade friluftsskogar. I södra delen av området ligger den välbevarade 1800-talsbyn Rönninge by med ett aktivt jordbruk.

Angarnsjöängen är en av länets förnämsta fågellokal och av riksintresse för natur och kulturmiljö. Angarnsjöängen är både naturreservat och Natura 2000-objekt. Vid Angarnsjöängen finns vackra kulturmiljöer med många fornlämningar från brons- och järnåldern. I kilen finns också andra värdefulla sjöar och våtmarker som exempelvis Ullnasjön, Fågelsångsmossen, Träskmossen och Gävsjön.

I nordost avgränsas Angarnkilen av de stora vildmarksområdena i Tärnan och österut mot Wira bruk, Roslags-Kulla, Mälby herrgård och Östanå slott. Kring Östanå slott finns vackra stora bokskogar. I området finns också Loån som slingrar sig genom kulturlandskapet och här leker öringen fortfarande.

I närheten av Wira bruk, en småskalig bruksmiljö, finns två Natura 2000-områden, ett som heter Losjön och ett vid sjön Viren som heter Blötviken.

Rapporter gällande kilarna

En mer detaljerad beskrivning av Angarnkilen utfördes 2004 av Region Stockholm tillsammans med berörda kommuner.

Läs mer:

Läs Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar - Angarnkilen

Dokument

Under "Dokument"  i menynavigationen kan du läsa samt ladda ned informationsskyltar gällande samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen.

Läs mer:

Läs mer under Dokument
Infoskylt - Angarnkilen