Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Mål och vision

Mål

Det finns tre tydliga mål för samverkan:

  1. Kilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk mångfald.
  2. Kilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma.
  3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt.

Vision

“Kilarna är ett högt värderade, välbesökta tätortsnära naturområden som bidrar till regionens attraktiva livsmiljö.”