Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Naturkartan

Naturkartan är en digital besöksguide till naturen och finns både som webbsida och som app till smarta telefoner. Appen hjälper dig att hitta ut i gröna kilarna nära där du bor eller om du hellre vill upptäcka något nytt naturområde i grannkommunen. Det spelar ingen roll vilken sida av kommungränsen du bor på, appen hjälper dig att hitta besöksmål i naturen.

Naturkartan

Bilder och korta texter i appen inspirerar till besök i naturen. Appens karta kan med hjälp av din position hjälpa dig att hitta till valda besöksmål i naturen.  Väl ute i naturen kan du sedan se var närmaste vandringsleder, rastplatser och grillplatser finns.

Platser som beskrivs i appen är bland annat entréer till naturen, vandringsleder, motionsspår, tillgänglighetsanpassade  besöksmål, naturreservat, badplatser och andra intressanta målpunkter. Du kan också välja aktivitet och sedan få tipps på platser som är lämpliga att besöka.

I Naturkartan hittar du också guidningar och andra evenemangstips. Du kan också dela med dig av dina upplevelser i sociala medier.

Länk till Naturkartans startsida

www.naturkartan.se

Under varje besöksmål finns en länk till Naturkartan som visar aktuellt besöksmål.