Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Välkommen med synpunkter

För att utveckla naturens innehåll och tillgänglighet har flera kommuner att löpande samarbete i de gröna kilarna.

Tycker du att det är viktigt med god tillgång till natur med hög kvalitet och med möjligheter till friluftsliv och upplevelser? Välkommen att ta kontakt med någon av de lokala föreningarna som engagerar sig i natur och friluftsliv. Din kunskap och dina synpunkter kan då komma till nytta i den samverkan som kommuner och föreningar driver kring naturen ide gröna kilarna. Exempel på föreningar som idag ingår i samverkan är naturskyddsföreningar, hembygsföreningar, ornitologer, turistföreningar, orienterare och friluftsföreningar.