Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Bogesundskilen

Bogesundskilen omfattas av Bogesundslandet och det kulturhistoriska landskapet norr om Värtan, runt Rydboholm.

Bogesundslandet med de stora sammanhängande skogar är av riksintresse för friluftslivet och nu skyddat som naturreservat.

För den som vill komma ut i naturen finns olika spår och vandringsleder allt från ett par kilometers längd upp till milen. På flera ställen längs vandringslederna finns vindskydd med grillplatser, de är mycket populära som mål för utflykter.

Ridning är tillåten längs markerade leder. Från Vaxholm går också Blå leden, som slingrar  sig fram längs stigar och gamla grusvägar genom hela Bogesundslandet, via Rydbo och Åkersberga till Domarudden i Österåkers kommun. Man kan även cykla med mountainbike på denna led, men cyklisterna måste visa hänsyn till de som vandrar.

Att vandra i de ljusa ädellövskogarna med sin matta av lundblomster en försommarkväll är speciellt.

På Bogesundslandet finns Lindskogen som är ett före detta domänreservat. Flera av lindarna är över 300 år gamla och bland de största i hela länet. I ädellövskogarna finns både de vanliga lövskogsfåglarna men också stenknäck, mindre hackspett och någon gång även mindre flugsnappare.

Fågellivet är rikt i både skogar och sjöar. Vattenområden som har stor betydelse som rast- och häckningsplatser för olika fågelarter är exempelvis Svinningeviken och Kyrkfjärden. I Träsksjön kan du höra storlommen.

Vid Natura 2000-området Dammstakärret centralt på Bogesundslandet finns flera olika typer av myrmarksväxter.

Norr om Kyrkfjärden, mot Rydboholm och Östra Ryds kyrka, spricker skogen upp och övergår till ett mer storskaligt åkerlandskap. Vid Kyrkfjärden ligger den natursköna Ängsholmen med månghundraåriga jätteekar och fint fågelliv. Det är ett populärt utflyktsmål där man kan bada. Hela området kring Kyrkfjärden är av riksintresse för kulturmiljön.

Rapporter gällande kilarna

En mer detaljerad beskrivning av Bogesundskilen utfördes 2004 av Region Stockholm tillsammans med berörda kommuner.

Läs mer:

Läs Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar - Bogesundskilen

Dokument

Under "Dokument"  i menynavigationen kan du läsa samt ladda ned informationsskyltar gällande samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen.

Läs mer:

Läs mer under Dokument
Infoskylt - Bogesundskilen