Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver de årligen återkommande aktiviteter som studieresan och informationsspridning samt de projekt som löper över en begränsad tid. En del projekt rör alla tre kilar medan andra kan ha en eller två kilar som avgränsning.

Verksamhetsplanen utgår från plattformen för samverkansarbetet i de tre gröna kilarna. I plattformen listas förutom vision och huvudmål även delmål under respektive huvudmål.

Förslag till verksamhetsplan tas fram av projektgruppen och presenteras för den politiska styrgruppen som fattar beslut om verksamhetsplanens innehåll.

Verksamhetsplanen innehåller beskrivning och budget för de projekt som ska genomföras under året. Här finns också årets mötestillfällen listade.

Dokument

Läs eller ladda ned:

Plattform för samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen, 2016-2023

Aktuell verksamhetsplan hittar du under menyfliken "Dokument":

Läs mer under Dokument