Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Bygga bo

Här får du tips på hur du kan gynna biologisk mångfald i din närhet. Djuren behöver både mat och skydd. Boplatser som ordnas kan ge skydd vid fara, boplatser för ägg och ungar, plats för att sova eller övervintringsplatser.