Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Vandringsleder

Inom kilarna finns ett stort utbud av vandringsleder. De kortare lederna kan användas för kortare promenader och vandringar. De längre lederna ger möjlighet till vandring med övernattning. Du kan också dela upp och gå lederna i olika etapper.

Några leder startar i en kommun och fortsätter sedan vidare genom flera kommuner. Andra leder är utformade som rundslingor. På dessa leder finns flera alternativa startpunkter.

De vandringsleder som visas på denna webbplats har alla tydlig markering så det är lätt att följa leden. Hur ledmarkeringen ser ut beskrivs i texten för varje enskild led. I varje ledbeskrivning finns information om vilken service och besöksmål som finns utmed leden till exempel grillplatser, bänkbord, utedass, vindskydd, badplats, camping eller servering.

Läs mer:

Kartor med lederna finns på Naturkartan

Vissa leder har egna webbplatser eller tryckta ledbeskrivningar.

Angarnsjöängen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vallentuna   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Ett flertal stigar och leder finns i området. Sjöängsslingan är en 6,7 kilometer lång vandringsstig som leder runt sjöängen. Vid Örsta som ligger i sjöängens sydöstra del passerar Roslagsleden.

Läs mer om Angarnsjöängen

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

För vandraren finns många markerade leder som passerar förbi skiftande naturmiljöer och kulturhistoriska platser. Inom Bogesundslandet finns nio olika vandringsleder med olika längd. Den kortaste är två och den längsta är 11 km, så det finns alltid alternativ som passar beroende på hur mycket tid och ork man har. En närmare beskrivning över Bogesundslandet och lederna finns på informationsskyltar vid flera av parkeringsplatserna. En broschyr med detaljerad karta finns också som visar lederna.

Läs mer om Bogesundslandet

Domarudden

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Österåker   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Både Roslagsleden och Blå leden passerar Domarudden.
Domaruddens friluftsgård är också etappmål för Roslagsleden.

Blå leden är en vandringsled som är lätt att följa, lätt att nå med kommunikationer och som erbjuder 35 kilometer fantastiskt kulturlandskap. Den ansluter dessutom till Roslagsleden om du vill variera eller utöka din vandring. Blå leden går från hamnen i Vaxholm, via Bogesund på det vackra Bogesundslandet, till Domarudden i Österåkers kommun. Genom en anslutningsled på 9 kilometer knyts Blå leden samman med Roslagsleden vid Löttinge i Täby.

Läs mer om Domarudden

Norra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sigtuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Ett lättpromenerat stråk finns från Åholmens parkering norrut mot Ströms gård.

Läs mer om Norra delen av Fysingen
Läs mer om vandringsleder på webbplatsen fysingenrunt.se

Södra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Upplands Väsby   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Utmed Frestaån och förbi Wijkbrodammen löper ett inbjudande upplevelsestråk från Hammarby kyrka söderut in i Frestadalen. Wijkbrodammen är en av tre dagvattendammar i området.

Med start i Löwenströmska parken finns en naturstig som är 3 km lång.

Läs mer om Södra delen av Fysingen
Visa vandringsleder i Södra delen av Fysingen inom Naturkartan

Rinkebyskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Danderyd   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Den 190 kilometer långa Roslagsleden med start i Rinkebyskogen sträcker sig från Danderyd till Grisslehamn. Roslagsleden är markerad med orangemålade band runt träd. På några ställen finns pilar som visar vägen och avstånden. Vid varje etappstart och -slut finns en informationstavla. Leden går genom Sollentuna, Täby, Vallentuna, Österåker och Norrtälje.

Läs mer om Rinkebyskogens naturreservat

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Roslagsleden går genom reservatet och är markerad med orangemålade band runt träd och stolpar. På Roslagsleden kan en besökare vandra från Danderyd i söder förbi Norrtälje och vidare till Grisslehamn i norr eller bara gå en av delsträckorna.

Rösjön runt är en annan markerad led som huvudsakligen går i skogsmark på mindre stigar. Leden är markerad med blå trianglar och tar dig till reservatets naturpärlor så som lavklädda hällmarker, frodiga lövskogar, knotiga ekar, stränder och öppna betesmarker.

Skogsstigen är en kortare vandringsled där du följer de gröna trianglarna från busshållplatsen Rösjön på Danderydsvägen genom trolsk skog förbi naturreservatsentrén från Edsberg och vidare till Södersättra.

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat
Visa vandringsleder i Rösjöskogens naturreservat inom Naturkartan

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne