Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Fågelskådning

Fågelskådning är en sysselsättning som växer. För att få glädje av fågelskådandet behöver du inte resa långt bort. Trenden är skåda fåglar lokalt nära där man bor. Här kan du bekanta dig med de vanliga fåglarna men också upptäcka ovanligare fåglar som passerar.

De gröna kilarna innehåller många olika naturmiljöer och därmed också goda förutsättningar för att se många olika fåglar.

Ta hjälp av din lokala fågelklubb som kan informera mer om lämpliga områden att besöka.

På webbplatser finns det information om fågellokaler i din omgivning. Det finns också en hel del appar som underlättar skådandet.

Angarnsjöängen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vallentuna   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

En bra tid att studera fågellivet är april-maj. Då återvänder många fågelarter från sina sydliga övervintringsplatser. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Läs mer om Angarnsjöängen

Norra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sigtuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Norra delen av Fysingen är en av länets bästa fågellokaler. Strandängarna med mäktiga vassbälten är fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk.

Läs mer om norra delen av Fysingen

Södra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Upplands Väsby   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Numera betas strandängarna vilket har gynnat fågellivet. Den långgrunda stranden bildar dels en strandmad och dels en vassomgärdad vattenyta. Här finns lockande enkelbeckasin, rördrom, gäss, tranor och många slags änder.

Läs mer om södra delen av Fysingen

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Variationen i området gör att det går att se fåglar som håller till i sin favoritmiljö. Sjöar, våtmarker, barrskogar, lövskogar och betesmarker skapar denna variation. Vid Kolartorp ordnar kommunen och fågelskådarna en vintermatning som brukar locka en hel del skogsfåglar.

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne