Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Cykelleder

Enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas! Anpassa cyklingen efter naturen.

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan. Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
  • anpassa körsätt efter underlag

Cykling i vissa områden och på motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om. I naturreservaten kan det också finnas regler kring cykling i naturen.

Läs mer:

Läs mer om cykling i naturen

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

Inom reservatet finns markerade stigar för terrängcykling. De mindre grusvägarna lämpar sig också bra för cykling.

Läs mer om Bogesundslandet

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne