Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Tillgänglig natur

Kilsamverkan har genomfört flera projekt för att underlätta tillgängligheten till naturen. Det kan vara information som underlättar hur du tar dig ut i naturen eller utrustning som är tillgänglighetsanpassad. Gemensamt system för märkning av vandringsleder underlättar också tillgängligheten.

Många grillplatser, bänkbord, dass, informationstavlor mm har utformats för att underlätta för besökare med funktionsvariationer.

Genom Naturkartan kan du söka fler platser som har tillgängliga besöksmål. Mer information finns också på kommunernas webbplatser.

Angarnsjöängen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vallentuna   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Entrén vid Örsta har anpassats så att rullstolsburna med ledsagare kan ta sig fram till sjöängen. Handikappanpassad toalett finns på baksidan av f.d. “Naturum”. Rörelsehindrade har tillåtelse att ta bil med handikapptillstånd ned till en markerad parkering vid Midsommarberget. Grusad väg och stig till observationsplatsen på Byksberget, där det finns bänkar. När det är torrt i markerna går det också att ta rullstol från parkeringen ned genom Skesta hage.

Läs mer om Angarnsjöängen

Domarudden

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Österåker   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Vid Domarudden finns ett toaletthus med två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om Domarudden

Norra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sigtuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Fågeltornet på Fysingens nordvästra sida kan man nå från en tillgänglig gångramp från Åholmens parkering. Det finns också en ramp upp till första nivån på fågeltornet.

Läs mer om norra delen av Fysingen

Rönninge by - Skavlöten

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Täby   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Södra Rönninge och Skavlöten är en kort trevlig och något tuff promenad genom koloniområdet vid stationen, genom skogen till Rönninge by och tillbaka. Det som gör sträckan lite kämpigt är de två backarna som finns. Rullstolsvänlig.

Läs mer om Rönninge by - Skavlöten

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Vid Roslagsledens passage förbi Rösjöns norra sida finns en tillgänglig rastplats med tillgänglig grill, bänkbord och utedass.

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne