Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Upptäckter i naturen

Här får du tips på aktiviteter som på ett lekfullt sätt uppmanar barn att vara ute i naturen och upptäcka sin närnatur. Upptäckterna kan göras i naturen nära där ni bor eller som en utflykt till ett område en bit bort.

Underlaget beskriver främst aktiviteter och material som passar yngre barn i förskoleålder och upp till cirka 10 år. Upptäckterna bygger också på att någon vuxen är med ute. En viktig grundidé för besöken i naturen är att vuxna låter barnen själva göra sina upptäckter. De vuxna är mer med som vägvisare.

Att göra egna upptäckter ger stor glädje och stolthet för barnen.