Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Vindskydd

Vindskydden finns ofta tillsammans med en grillplats. Här kan du elda, vila och söka skydd när du är ute i naturen. Många vindskydd finns utmed markerade vandringsleder eller andra populära besöksplatser. Ledbeskrivningarna för vandringsleder beskriver var vindskydden finns.

I naturreservatens foldrar och på anslagstavlornas informationskarta finns ofta vindskydd och grillplatser markerade.

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

Inom naturreservatet finns det vindskydd utmed flera av vandringslederna, bland annat Askrikerundan, Stortallsrundan och Råholmsstigen.

Läs mer om Bogesundslandet

Domarudden

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Österåker   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Utmed Roslagsleden vid Drängsjön finns ett vindskydd.

Läs mer om Domarudden

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

I nordöstra delen av Rösjön intill vandringsleden Rösjön runt finns ett vindskydd alldeles nere vid vattnet. Vindskyddet byggdes i mitten av 1900-talet intill ett hus som inte finns kvar idag. Sedan 70-talet har vindskyddet varit till för friluftslivet i Rösjöskogen. Vid vindskydden finns två grillplatser, den ena under vindskyddets tak den andra en bit ifrån vindskyddet.

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne