Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Ridning i naturområden

För ridning i naturen har kommunerna anlagt ridstigar. När många rider på samma stigar blir slitaget på marken stort. Ridstigarna är ofta dragna där marken inte är för blöt och de är uppbyggda med grovt material i botten och finare stenmjöl eller sand på ytan.

Många naturreservat har hänvisat ridningen till bestämda ridstigar. För att skapa trygghet och säker ridmiljö för ryttarna kan det finnas regler som begränsar cykling eller annat på ridstigarna.

Ridstigarna har ofta tagits fram i samråd med lokala ridanläggningar.
Kartor och information om ridstigarna finns på kommunernas webbplatser och vid ridanläggningarna.

I naturreservatens foldrar och på anslagstavlornas informationskarta finns också information om ridning inom naturreservatet.

Läs mer:

Läs mer om ridning i naturen

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

Inom reservatet finns ett system av ridstigar. De är indelade i ridning året runt eller ridning vid torrt väder.

Läs mer om Bogesundslandet

Rönninge by - Skavlöten

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Täby   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Ridvägarna är markerade med blå ridvägsskyltar och finns i anslutning till Rönninge by. Ridning är också tillåten på grusvägarna inom reservatet.

Läs mer om Rönninge by - Skavlöten

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne