Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Motionsspår

Många motionsspår ligger i välbesökta naturområden. Här kan du jogga, löpträna eller ta en promenad. Många av motionsspåren är belysta fram till cirka klockan 22:30. Vid vissa motionsspår finns det utegym för träning ute i friska luften.

Motionsspår med hårdgjort underlag är också lämpliga för promenad om du använder rollator eller annat hjälpmedel.

Visa hänsyn till varandra. Hjälps åt att samsas på motionsspåren. I vissa kommuner kan det finnas regler för cykling, ridning och hundar på motionsspåren.

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

Vid Tenö finns 2,5 km och 5 km motionsspår.

Läs mer om Bogesundslandet

Domarudden

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Österåker   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Här finns ett 2,5 kilometer långt elljusspår som lämpar sig både för barnvagnar och rullstolar samt ytterligare två spår på 5 respektive 10 kilometer. En välutrustad lekplats, samt beachvolley- och fotbollsplan finns i anslutning till friluftsgården.

Läs mer om Domarudden

Rönninge by - Skavlöten

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Täby   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Vid Skavlöten finns ett elljusspår på 2,5 km. Här finns även motionsspår på 1,25 km (blå markering), 2,5 km (röd) och 5 km (gul) och Skavlötens milspår 10 km (grön).

Vid Skavlötens friluftsgård finns ett utegym av typen stockgym. Gymmet rustades upp 2020 med ny utrustning och fler stationer. Gymmet ligger i direkt anslutning till friluftsgården.

Läs mer om Rönninge by - Skavlöten

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

I reservatet finns lättframkomliga elljusspår  för motion eller promenad. Ett av kommunens utegym finns vid motionsspåret i anslutning till sportfältet Edsberg.

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat

 

Illustrationer under samtliga aktiviteter: Anna Windborne