Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Bogesundslandet

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vaxholm   |   GRÖN KIL: Bogesundskilen

Bogesundslandet är sedan år 2015 naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också att vårda de avsnitt av värdefull natur som finns i området.

Bogesundslandet

Bogesundslandet består till stor del av barrskogar, både trolska mossklädda granskogar och lavrika hällmarkstallskogar, men även en mängd små våtmarker, ett par sjöar och fem aktiva jordbruk med åkrar och beteshagar. Våtmarkerna runt Dammstakärret har mycket höga naturvärden.

Den slottslika herrgårdsbyggnaden ligger längst i sydöst på Bogesundslandet och omges av en lummig park med stora träd. Under sommaren ges guidade visningar där åhörarna får höra berättelserna om slottets spännande historia, allt från stormaktstiden fram till idag.

Området är ett attraktivt besöksmål för många natur- och friluftsintresserade och är värt ett besök för dig som gillar att koppla av med promenader, bär- och svampplockning eller besöka Bogesunds slott. Under 1700-talet fanns fler än hundra gårdar och torp på halvön som lydde under Bogesunds säteri. Många äldre gårdar och torp finns kvar, men andra är endast bevarade som husgrunder eller genom det landskap som skapats av människorna och deras husdjur.

Inom reservatet finns det ett nät av markerade vandringsleder och ridstigar. Terrängcykling är tillåtet på vissa anvisade leder. Det finns även flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd.

Läs mer:

För att se var dessa är samt vilka aktuella regler som gäller se Bogesundskartan (pdf) 

Exempel på aktiviteter

Badplatser
Vid Tenö finns en badplats.

Cykelleder
Inom reservatet finns markerade stigar för terrängcykling. De mindre grusvägarna lämpar sig också bra för cykling.

Fiska
Fritt handredskapsfiske gäller i skärgårdsvattnen runt Bogesundslandet. Fiske får bedrivas av alla med metspö, spinnspö och liknande redskap med lina med max 10 krokar. För fiske i sjöar behövs fiskekort.

Läs mer:

Läs mer om fiskekort

Grillplatser
Inom naturreservatet finns det ett stort antal anlagda grillplatser.

Motionsspår
Vid Tenö finns 2,5 km och 5 km motionsspår.

Plocka bär och svamp
Skogarna lämpar sig väl för svampplockning. Här finns bra ställen för till exempel trattkantareller och svart trumpetsvamp.

Ridning i naturområden
Inom reservatet finns ett system av ridstigar. De är indelade i ridning året runt eller ridning vid torrt väder.

Vandringsleder
För vandraren finns många markerade leder som passerar förbi skiftande naturmiljöer och kulturhistoriska platser. Inom Bogesundslandet finns nio olika vandringsleder med olika längd. Den kortaste är två och den längsta är 11 km, så det finns alltid alternativ som passar beroende på hur mycket tid och ork man har. En närmare beskrivning över Bogesundslandet och lederna finns på informationsskyltar vid flera av parkeringsplatserna. En broschyr med detaljerad karta finns också som visar lederna.

Läs mer:

Läs mer på Vaxholms Stads webbplats
Karta

Vindskydd
Inom naturreservatet finns det vindskydd utmed flera av vandringslederna, bland annat Askrikerundan, Stortallsrundan och Råholmsstigen.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till Bogesundslandet i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Bogesundslandet naturreservat inom Naturkartan

Länkar

Se mer information på kommunens webbplats.