Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Rönninge by - Skavlöten

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Täby   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Rönninge by - Skavlöten är ett kommunalt naturreservat och ett av Täbys viktigaste friluftsområden.  Byn är en välbevarad 1800-talsby med djur och aktivt jordbruk.

Ett stenkast från Täbys moderna bostadsområden, vid Rönningesjöns östra strand, ligger en välbevarad gårdsmiljö med hus från 1600-talet.

Rönninge by är numera ett friluftsmuseum där man bedriver ett visningsjordbruk med odling och uppfödning av djur av gamla svenska lantraser. Här finns nordsvenska hästar, kor, grisar, höns och kaniner som delvis sköts av den lokala 4H-klubben.

Rönninge by och skogarna norr och österut blev 2002 avsatt som naturreservat för att säkra framtida möjligheter till tätortsnära friluftsliv och för att utveckla områdets naturvärden. Mycket av naturvärdena är knutna till gamla tallskogsbestånd och i området finns även den mycket ovanliga Tallhartickan som är en svamp som bara lever på tallar som tillåts nå en hög ålder.

I reservatets norra del ligger Skavlötens friluftsgård med en badplats i Rönningesjön. Det som lockar flest besökare till friluftsgården är det omfattande systemet av motionsspår. Vintertid ger preparerade spår möjlighet till skidåkning och när isen är tjock nog plogas en 5 km lång bana för skridskoåkning på sjöisen. Efter en tur i motionsspåret kan man bada bastu, duscha eller ta ett dopp i Rönningesjön. För den modige finns möjlighet till en kort simtur även vintertid, då en vak hålls öppen vid badbryggan.

Exempel på aktiviteter

Badplatser
Skavlöten ligger vid Rönningesjön i Löttinge. Badet har omklädningsrum, dusch, bastu, servering, grillplats och toalett. I Skavlöten finns stora gräsytor lämpliga för bollspel och picknick under sommaren. Badet ligger intill motionsspår och skogsområden.

Fiska
För att fiska i Täby fiskevårdsområdesförenings fyra sjöar samt i Rönningesjön, behöver du köpa Sportfiskekortet som också gäller för ytterligare 40 sjöar i länet.

Läs mer:

Sportfiskekortet

Grillplatser
Vid Skavlöten och vid vandringsleden Rönningesjön runt finns det anlagda grillplatser där kommunen lägger ut ved.

Motionsspår och utegym
Vid Skavlöten finns ett elljusspår på 2,5 km. Här finns även motionsspår på 1,25 km (blå markering), 2,5 km (röd) och 5 km (gul) och Skavlötens milspår 10 km (grön).

Vid Skavlötens friluftsgård finns ett utegym av typen stockgym. Gymmet rustades upp 2020 med ny utrustning och fler stationer. Gymmet ligger i direkt anslutning till friluftsgården.

Ridning i naturområden
Ridvägarna är markerade med blå ridvägsskyltar och finns i anslutning till Rönninge by. Ridning är också tillåten på grusvägarna inom reservatet.

Skridskor på sjöisbanor
Plogning av isbana på Rönningesjön sker vintrar när isförhållandena är sådana att isen bär för plogningsfordon.

Tillgänglig natur
Södra Rönninge och Skavlöten är en kort trevlig och något tuff promenad genom koloniområdet vid stationen, genom skogen till Rönninge by och tillbaka. Det som gör sträckan lite kämpigt är de två backarna som finns. Rullstolsvänlig.

Vandringsleder
Rönningesjöns strandpromenad 6,1 km är en vandringsled som går runt Rönningesjön.

Från Skavlöten kan du promenera Skavlötens milspår norrut för att ansluta vidare ut på Roslagsleden.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till Rönninge by i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Rönninge by-Skavlöten inom Naturkartan

Länkar

Se mer information på kommunens webbplats.