Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Angarnsjöängen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Vallentuna   |   GRÖN KIL: Angarnkilen

Angarnsjöängens naturreservat ligger bara ett par kilometer utanför Vallentuna och är en av länets bästa fågellokaler. Även om många besökare kommer för fåglarna är det inte bara fågelskådare som lockas av ett besök till naturreservatet.

Utsikten över de betade strandängarna är vacker och den iordningsställda vandringsleden Sjöängsslingan (6,7 kilometer) är lättgången och passerar förbi en av Stockholmstraktens största och mest innehållsrika hällristningar. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Naturreservatet är mycket rikt på fornlämningar. De kan ofta dateras från tiden mellan bronsåldern och den yngre järnåldern cirka 1500 f.Kr - 1000 e.Kr. Det mest omtalade fornminnet är hällristningen nordost om Örsta gård. Den är troligtvis utförd cirka 1000 fKr och ger en intressant bild av hur människor levde under bronsåldern.

Parkeringsmöjligheter finns vid Örsta, Lappdal, Kusta, Olhamra och Lingsberg. Samtliga p-platser har sopkärl, information samt bänkar och bord.

Exempel på aktiviteter

Fågelskådning
En bra tid att studera fågellivet är april-maj. Då återvänder många fågelarter från sina sydliga övervintringsplatser. Fågeltornet och Midsommarberget vid sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten.

Grillplatser
Vid Örsta som ligger i sjöängens sydöstra del passerar Roslagsleden finns också ett vindskydd och en grillplats.

Tillgänglig natur
Entrén vid Örsta har anpassats så att rullstolsburna med ledsagare kan ta sig fram till sjöängen. Handikappanpassad toalett finns på baksidan av f.d. “Naturum”. Rörelsehindrade har tillåtelse att ta bil med handikapptillstånd ned till en markerad parkering vid Midsommarberget. Grusad väg och stig till observationsplatsen på Byksberget, där det finns bänkar. När det är torrt i markerna går det också att ta rullstol från parkeringen ned genom Skesta hage.

Vandringsleder
Ett flertal stigar och leder finns i området. Sjöängsslingan är en 6,7 kilometer lång vandringsstig som leder runt sjöängen. Vid Örsta som ligger i sjöängens sydöstra del passerar Roslagsleden.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till Angarnsjöängen i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Angarnsjöängens naturreservat inom Naturkartan

Länkar