Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Södra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Upplands Väsby   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Kring södra Fysingen finns ett varierat landskap med öppna fält, skogsmark, parklandskap, hagar och stränder.  Numera betas strandängarna vilket har gynnat fågellivet. Den långgrunda stranden bildar dels en strandmad och dels en vassomgärdad vattenyta. Här finns lockande enkelbeckasin, rördrom, gäss, tranor och många slags änder. I Fysingen, liksom i flera av Rösjökilens sjöar, har man även siktat bäver.

Det går att ta sig norrut längs en fin promenad mot Torsåker och Natura 2000-området Almlunden, länets största almlund. Här finns arter som mindre hackspett och härmsångare.  Även sommargylling, flodsångare och lundsångare har hörts.

I Löwenströmska parken finns backsippsbackar i Calmare hage och vackra eklundar. Här finns en naturstig som är 3 km lång. Sjön är ett omtyckt utflyktsmål även vintertid. Vid badet vid Löwenströmska finns en uppskattad fågelmatning vintertid.

Längs den gamla vägen förbi Löwenströmska kan men se Sigsten och Ärinvis runsten. Norr om Hammarby kyrka leder Upplevelsestråket fram till Trefaldighetskällan. Bänkarna inbjuder till en stilla stund under lövverket. Kyrkan har anor från 1200-talet och är en av få kyrkor med bevarad fönsterlös norrsida.

Exempel på aktiviteter

Badplatser
Mindre naturbad vid sjön Fysingens sydvästra del, nedanför Löwenströmska sjukhuset. Kommunen ansvar inte för skötsel av naturbad. Vid badet finns en grillplats och vacker utsikt över sjön.

Fiska
Delar av Fysingen upplåts för fiske genom fiskekort som kan köpas av den lokala fiskeklubben Forellen.

Fågelskådning
Numera betas strandängarna vilket har gynnat fågellivet. Den långgrunda stranden bildar dels en strandmad och dels en vassomgärdad vattenyta. Här finns lockande enkelbeckasin, rördrom, gäss, tranor och många slags änder.

Grillplatser
Vid badet vid Fysingens sydvästra del finns en grillplats och vacker utsikt över sjön. 

Vandringsleder
Utmed Frestaån och förbi Wijkbrodammen löper ett inbjudande upplevelsestråk från Hammarby kyrka söderut in i Frestadalen. Wijkbrodammen är en av tre dagvattendammar i området. Med start i Löwenströmska parken finns en naturstig som är 3 km lång.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till södra delen av Fysingen i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Fysingen  inom Naturkartan

Länkar