Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Besöksmål - Rösjökilen

Rinkebyskogens naturreservat - Danderyd

Rinkebyskogen är Danderyds största naturområde och används som ett rekreations- och strövområde. Här startar Roslagsleden.

Läs mer:

Läs mer om Rinkebyskogens naturreservat

Rösjöskogens naturreservat - Sollentuna

Här finns gamla skogar,  variationsrika stränder och odlingsmarker med betande djur. Motionsspår, vandringsleder och skogsstigar gör att det är lätt att ta sig runt i naturen.

Läs mer:

Läs mer om Rösjöskogens naturreservat

Södra delen av Fysingen - Upplands Väsby

Kring södra Fysingen finns ett varierat landskap med öppna fält, skogsmark, parklandskap, hagar och stränder. I Calmare hage finns backsippsbackar och vackra eklundar. 

Läs mer:

Läs mer om södra delen av Fysingen

Norra delen av Fysingen - Sigtuna

Vid norra delen av Fysingen ligger Ströms gård. Markerna betas av kor och strandbetena är värdefulla fågelmarker. Här finns fågeltorn och spänger som leder dig ut i området.

Läs mer:

Läs mer om norra delen av Fysingen