Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Norra delen av Fysingen

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sigtuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Fysingen är en fin fågelsjö. Här i nordvästra delen finns fågeltorn och nästan 100 häckande fågelarter. Promenera på breda spänger och kika på skedand, skäggdopping, kärrhök och rosenfink. Vid norra delen av Fysingen ligger Ströms gård med våtmarker som betas av kor och strandbetena är därför värdefulla fågelmarker.

Parkeringsplatsen vid Ströms gård är avstängd. Besökare hänvisas till P-platsen vid Åholmen. Där finns även det utedass som tidigare stod vid Ströms gård.

Exempel på aktiviteter

Badplatser
Vid Åholmen finns en mindre naturbadplats.

Fågelskådning
Norra delen av Fysingen är en av länets bästa fågellokaler. Strandängarna med mäktiga vassbälten är fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk.

Rördrommens märkliga tutande kan höras under försommaren och näktergalen sjunger nätterna igenom. Tillfälligt kan även rosenfink och gräshoppssångare höras. Kattuggla och oftast även hornuggla häckar kring sjön. Fysingen är också betydelsefull som rastplats för flyttfåglar. Flockar av änder, vadare, skrakar, gäss och svanar stannar till under vår och höst.

Tillgänglig natur
Fågeltornet på Fysingens nordvästra sida kan man nå från en tillgänglig gångramp från Åholmens parkering. Det finns också en ramp upp till första nivån på fågeltornet.

Vandringsleder
Ett lättpromenerat stråk finns från Åholmens parkering norrut mot Ströms gård.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till norra delen av Fysingen i Google Maps

Länkar