Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Rösjöskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Sollentuna   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Här finns gamla skogar,  variationsrika stränder och odlingsmarker med betande djur. Motionsspår, vandringsleder och skogsstigar gör att det är lätt att ta sig runt i naturen.

I Rösjöskogen kan du uppleva naturens variationsrikedom på promenadavstånd från omgivande bostadsområden. Här kan du ströva i äldre granskog, gles och ljus hällmarkstallskog med gamla vridna tallar, lundområden och öppna kulturmarker med lämningar ända från bronsåldern. Mitt i reservatet ligger Rösjön, en av Sollentunas mest populära badsjöar.

Roslagsleden som startar i Danderyd går genom reservatet och fortsätter sedan ända till Norrtälje. På leden Rösjön runt kan du på mindre stigar gå runt sjön. Flera grillplatser och rastplatser finns i anslutning till vandringsleder och promenadstråk.

Norra delen av reservatet är rikt på fornlämningar. Här finns flera gravar och stensträngar från järnåldern och på en höjd mellan Rösjön och Fjäturen ligger tre tydliga gravrösen från bronsåldern. Kulturlandskapet hålls öppet av betande kor på sommaren. Här finns betade hagar med stora gamla ekar men även mer tät lövskog. I reservatet finns också Jarlabankestenen som är en runsten med inskrifter från 1000-talet.

Vid Kolartorp finns grunden till ett gammalt torp. Kolartorp är känt från 1687 och den sista torparen lämnade huset 1910. Torpet brann dock ner under 1990-talet och idag finns bara grunden till torpet kvar. Ängarna kring Kolartorp slås varje sommar och är lämpliga för olika aktiviteter. Vid Kolartorp finns en av reservatets anlagda grillplatser.

Exempel på aktiviteter

Badplatser
I södra delen av sjön utanför naturreservatet finns badplatser i Sollentuna, Danderyd och Täby.

Fiska
Fiske i Rösjön är tillåtet med fiskekort eller medlemskap i Sollentuna amatörfiskeklubb. Barn under 15 år får fiska utan fiskekort men de regler som gäller enligt fiskekorten gäller även då. Fiskekorten visar vilka av Sollentunas vatten som fiskekortet gäller i och vilka regler som finns för fisket.

Fågelskådning
Variationen i området gör att det går att se fåglar som håller till i sin favoritmiljö. Sjöar, våtmarker, barrskogar, lövskogar och betesmarker skapar denna variation. Vid Kolartorp ordnar kommunen och fågelskådarna en vintermatning som brukar locka en hel del skogsfåglar.

Grillplatser
Inom naturreservatet finns det 9 anlagda grillplatser där kommunen lägger ut ved.

Motionsspår och utegym
I reservatet finns lättframkomliga elljusspår  för motion eller promenad. Ett av kommunens utegym finns vid motionsspåret i anslutning till sportfältet Edsberg.

Paddla
Vid Rösjö camping vid Rösjöns södra del finns kanoter och SUP att hyra. Rösjön är relativt liten sjö och ingår inte i något sjösystem som du kan paddla vidare i.

Plocka bär och svamp
I skogarna kan man också plocka bär och svamp. Här finns granskogar med blåbär och svamp men även lövskogar och tallskogar. I det varierade odlingslandskapet finns också olika miljöer för bär och svamp.

Tillgänglig natur
Vid Roslagsledens passage förbi Rösjöns norra sida finns en tillgänglig rastplats med tillgänglig grill, bänkbord och utedass.

Vandringsleder
Roslagsleden går genom reservatet och är markerad med orangemålade band runt träd och stolpar. På Roslagsleden kan en besökare vandra från Danderyd i söder förbi Norrtälje och vidare till Grisslehamn i norr eller bara gå en av delsträckorna.

Rösjön runt är en annan markerad led som huvudsakligen går i skogsmark på mindre stigar. Leden är markerad med blå trianglar och tar dig till reservatets naturpärlor så som lavklädda hällmarker, frodiga lövskogar, knotiga ekar, stränder och öppna betesmarker.

Skogsstigen är en kortare vandringsled där du följer de gröna trianglarna från busshållplatsen Rösjön på Danderydsvägen genom trolsk skog förbi naturreservatsentrén från Edsberg och vidare till Södersättra.

Vindskydd
I nordöstra delen av Rösjön intill vandringsleden Rösjön runt finns ett vindskydd alldeles nere vid vattnet. Vindskyddet byggdes i mitten av 1900-talet intill ett hus som inte finns kvar idag. Sedan 70-talet har vindskyddet varit till för friluftslivet i Rösjöskogen. Vid vindskydden finns två grillplatser, den ena under vindskyddets tak den andra en bit ifrån vindskyddet.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till Rösjöskogens naturreservat i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Rösjöskogens naturreservat inom Naturkartan

Länkar