Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Rinkebyskogens naturreservat

GEOGRAFISKT OMRÅDE: Danderyd   |   GRÖN KIL: Rösjökilen

Rinkebyskogens naturreservat inrättades 2014 av Danderyds kommun för att säkerställa natur - och friluftsvärden i Rinkebyskogen. I de sydvästra delarna ägs skogen inte av kommunen och dessa delar ingår inte i reservatet, men de är givetvis också fria att vistas och motionera i.

Större delen av reservatet utgörs av skog men i den norra delen finns även öppna marker. Den vanligaste skogstypen är barrskog med stora inslag av lövträd. Delar av skogen har också varit orörd av skogsbruk att den hunnit utveckla riktiga naturskogsvärden. I de talrika skogskärren lever idag exempelvis många arter sällsynta mossor och svampar. Kärren är också fina fågellokaler där bland annat mindre hackspett och många andra skogsfåglar hittar mat i lövträdens snåriga grenverk.

I Rinkebyskogen löper motionsspår och även mindre stigar där man kan uppleva skogens rika natur. I norr finns mer lugna områden för de som vill uppleva tystnaden lite mer ostört. Men även i många andra delar av skogen finns mycket skogskänsla.

Exempel på aktiviteter

Grillplatser
Inom naturreservatet finns det två anlagda grillplatser.

Läs mer på Danderyds kommuns webbplats

Vandringsleder
Den 190 kilometer långa Roslagsleden med start i Rinkebyskogen sträcker sig från Danderyd till Grisslehamn. Roslagsleden är markerad med orangemålade band runt träd. På några ställen finns pilar som visar vägen och avstånden. Vid varje etappstart och -slut finns en informationstavla. Leden går genom Sollentuna, Täby, Vallentuna, Österåker och Norrtälje.

Hitta hit

Visa vägbeskrivning till Rinkebyskogens naturreservat i Google Maps

Länk till Naturkartan

Visa Rinkebyskogens naturreservat inom Naturkartan

Länkar

Se mer information på kommunens webbplats.