Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Översikt besöksmål

Rinkebyskogens naturreservat - Danderyd (Rösjökilen)

Rinkebyskogen är Danderyds största naturområde och används som ett rekreations- och strövområde. Här startar Roslagsleden.

Läs mer

Rösjöskogens naturreservat - Sollentuna (Rösjökilen)

Här finns gamla skogar,  variationsrika stränder och odlingsmarker med betande djur. Motionsspår, vandringsleder och skogsstigar gör att det är lätt att ta sig runt i naturen.

Södra delen av Fysingen - UpplandsVäsby (Rösjökilen)

Kring södra Fysingen finns ett varierat landskap med öppna fält, skogsmark, parklandskap, hagar och stränder. I Calmare hage finns backsippsbackar och vackra eklundar. 

Norra delen av Fysingen - Sigtuna (Rösjökilen)

Vid norra delen av Fysingen ligger Ströms gård. Markerna betas av kor och strandbetena är värdefulla fågelmarker. Här finns fågeltorn och spänger som leder dig ut i området.

Rönninge by - Täby (Angarnkilen)

Rönninge by - Skavlöten är ett kommunalt naturreservat och ett av Täbys viktigaste friluftsområden.  Byn är en välbevarad 1800-talsby med djur och aktivt jordbruk.

Angarnsjöängen - Vallentuna (Angarnkilen)

Angarnsjöängen är en av länets förnämsta fågelsjöar. Området är rikt på fornlämningar.

Bogesundslandet - Vaxholm (Bogesundskilen)

Ett stort naturreservat med omväxlande natur. Här finns skogar, öppna marker och våtmarker. Med sina stränder mot skärgården och vandringsleder är det ett uppskattat område både från land och vatten.

Domarudden - Österåker (Angarnkilen)

Populärt tätortsnära friluftsområde lätt tillgängligt från Åkersberga. Här finns motionsspår och både Roslagsleden och Blå leden passerar här. Här finns ett vandrarhem.